Pillangó csoport - Schmetterlingsgruppe


Német nemzetiségi csoport I.

Programunk: „Játék a szóval, játék a nyelvvel”.

 

Minden nap német nyelvű énekkel, mondókával, mesével, és mozgásos játékkal örömmel, és szinte észrevétlenül sajátítják el a csoportjainkba járó gyermekek a német nyelv alapjait.

Orsi néni és Szandra néni szeretné, hogy játékos módszerekkel megismerjék, és megszeressék a német nyelvet mindazok a gyermekek,

• akik nemzetiségi családból származnak,

• ahol a szülők szeretnék, hogy gyermekük megismerkedjen a némettel, mint idegen nyelvvel,

• illetve akik kétnyelvű családban élnek.Gruppe für Deutsch als Minderheitensprache I.

> Schmetterlingsgruppe

Unser Programm ist "Spiel mit dem Wort, Spiel mit der Sprache".

 

Wie auch der Titel unseres Programms zeigt, gehen wir den Spracherwerb

spielerisch an.

Mittels deutscher Lieder, Reime, Märchen und Bewegungsspiele, die in

unserem Tagesablauf regelmäßig vorkommen, erwerben unsere Kinder die

deutsche Sprache spielerisch und unbewusst.

 

Tante Orsi und Tante Alexandra erwarten die Kinder:

•die aus einer deutschen Nationalitätenfamilie stammen

• deren Eltern den Wunsch haben, ihre Kinder mit der deutschen Sprache

früh bekannt zu machen

•die in zweisprachigen Familien leben

•die die deutsche Sprache spielerisch erwerben und daran viel Freude

haben wollen.