Amit fontos tudni rólunk


Magunkról:

Csoportok száma: 6 vegyes életkorú
Gyermeklétszám: 135
Német nemzetiségi képzésben, nevelésben részesül: 42 gyermek
Angol képzésben, nevelésben részesül: 24 gyermek
Kompetencia alapú óvodai nevelésben részesül: 44 gyermek
Báb- és drámajáték képzésben, nevelésben részesül: 25 gyermek
Hallgatók száma: 250 fő
Óvodapedagógusok: 13 fő
Nevelőmunkát segítő egyéb alkalmazott: 11 fő

Nevelési programjaink:

Személyiségfejlesztés élmények segítségével, hangsúlyozottan a mozgás és a drámapedagógia elemeivel(Napsugár csoport)
Kompetencia elvű óvodai nevelés, óvodai életmódszervezés a kreatív személyiségfejlesztés célkitűzésével (Rozmaring csoport)
Személyiségfejlesztés élmények segítségével, játékos angol nyelvelsajátítással (Hétszínvirág csoport)
Kompetencia elvű óvodai nevelés, óvodai nevelés játékkal, mesével (Százszorszép csoport)
Játék a beszéddel, játék a szavakkal: német nyelv és hagyományápolás (Napraforgó és Pillangó csoport)

Az óvodánk általános feladatai:

alapfokú nevelés, a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig, amely a gyermek neveléséhez szükséges teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások keretében zajlik.
az óvodáskorú gyermek egyéni fejlettségéhez igazodó, mintaszerű, sokoldalú, differenciált, folyamatos személyiségfejlesztés.
az óvodapedagógus és a német-nemzetiségi óvodapedagógus, valamint az angol óvodapedagógus hallgatók gyakorlati felkészítése.
az óvodai nevelés megújítására való törekvés, a nevelés- oktatás- képzés továbbfejlesztését segítő, alkotó kísérletező munkában való részvétel.
hazai és a határon túli pedagógus továbbképzés feladatainak az ellátása.
tapasztalatcserék, látogatások, előadások feltételeinek megteremtése.

Óvodánk specialitása, színessége, hogy a 6 csoportunkban 5 különböző pedagógiai, nevelési programmal dolgozunk.


Az óvodánk speciális feladatai:

a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar oktatói által kidolgozott nevelési programok megvalósítása, színvonalas reprezentálása.
az óvodapedagógus hallgatók gyakorlati képzése nappali, levelező tagozaton.
csecsemő gondozó-nevelő hallgatók gyakorlati képzése.
a német- nemzetiségi óvodai nevelés megvalósítása két csoportban, ahol az alapfeladat mellett, az anyanyelvi szinten németül beszélő nemzetiségi óvodapedagógusok az óvodai nevelő- fejlesztő munkájukat a korai idegen nyelvfejlesztő munkájukkal színesítik.
az angol nyelv játékos megismertetése, megszerettetése egy csoportban.

Óvodánk ünnepei:

Márton nap
Mikulás
Karácsony
Farsang
Lewinszky nap (febr. 21-én névadónkra emlékezünk)
Március 15.
Húsvét
Anyák napja
Gyermeknap
Iskolába menők búcsúztatása
valamint figyelembe vesszük, s a programjainkba beépítjük a jeles ZÖLD napokat

Kapcsolattartás az iskolákkal:

Az iskoláknak lehetőséget adunk a bemutatkozásra
Fórum szervezése az iskolakezdés problémáiról
Iskolalátogatás a gyerekekkel
Kapcsolattartás régi óvodásokkal
Jeles napok közös megünneplése