Hétszínvirág csoport


Programunk: Személyiségfejlesztés élmények segítségével, játékos angol nyelvelsajátítással

- az alapkoncepciót a gyermek környezete, érdeklődése határozza meg

- pozitív élmények feldolgozása az óvodai napirend keretein belül

- az óvodai élet tevékenységformáiban a magyar nyelv mellett érvényesül az angol, mint idegen nyelv

- az angol nyelv és a magyar nyelv arányát a mindenkori gyermekcsoport nyelvismerete és a téma sajátossága határozza meg a nevelési programban

- fő tevékenységi forma a spontán, kreatív játék

- kedvező óvodai légkör biztosításával, nyelvi környezet létrehozása

- napirendhez igazodó nyelvi egységek ismétlődése

- nyelvi váltás a két nyelv különválasztását szolgálja

- óvodai nyelvelsajátítás az iskolai nyelvtanulás előkészítője

 

Csoportunkban a nyelvi nevelés tevékenységformái:

 

Játék

Anyanyelvi- irodalmi nevelés.....................irodalmi foglalkozás

Anyanyelvi- zenei nevelés........................ének- zene foglalkozás

Vizuális nevelés......................................irányítot vizuális tevékenységek

Mozgás fejlesztés....................................testnevelés foglalkozás

Környezeti nevelés..................................a külső környezet tev. megism.

Angol nyelvű irodalmi és zenei nev............angol nyelvű foglalkozás