Napsugár csoport

Szeretettel vár Marika néni és Böbe néni minden olyan kisgyereket a csoportjába, aki sokat bír mozogni, szívesen kirándul, szeret képességfejlesztő  drámajátékokat játszani, barkácsolni, bábozni, örömmel hallgat mesét és nyitott az új élményekre.

 

Programunk:

Személyiségfejlesztés élmények segítségével, hangsúlyozottan a mozgás és a drámapedagógia elemeivel

 

Programunk figyelembe veszi a csoportunkba járó gyerekek:

- életkori és egyéni sajátosságait,

- az érzelmi biztonságának szükségességét,

- az élményre épülő gondolkodását,

- drámajátékának és bábozásának, barkácsolásának elsődlegességét,

- a testi - lelki szükségletek kielégítését,

- a megfelelő terhelésű mozgásfejlesztést,

- környezettudatos gondolkodására nevelését.

 

Az élményeink:

- beépülnek a gyermekeink lelki világába,

- kitekintést adnak a közvetlen és a tágabb világ megismerésére,

- segítik a társas együttlét alakítását.

Ezekkel a spontán tapasztalatokkal fejlődik a megismerő képességük, gondolkodásuk.

 

Lehetőségünk szerint sok kirándulással színesítjük mindennapjainkat, melyekkel maradandó élményt adunk a csoportunkba járó gyerekeknek.

 

A tevékenységeink közül az önfeledt személyiségfejlesztő drámajáték, a barkácsolás, a bábkészítés mind alapokat adnak egy- egy élménydús játékhoz. Mindezeket sok sok népmese gazdagítja, melyet naponta hallhatnak tőlünk a gyerekek.

 

A mozgásfejlesztésünk célja: a gyerekek mozgáskészségének és motoros képességeinek fejlesztése, mozgásigényük kielégítése.

 

- Heti 1 alkalommal csoportos testnevelés foglalkozás

- Naponta mozgásos drámajátékokkal, versenyjátékokkal színesítjük óvodai életünket

Tornatermünk nagysága, felszereltsége lehetőséget biztosít a gyermekek mozgásának fejlesztésére, mozgásigényének kielégítésére.

A szabadban való spontán mozgáshoz a jól felszerelt óvoda: udvari függő - nyújtó - ügyességi szerek állnak a gyerekek rendelkezésére, melyet maximálisan ki is használunk.