Óvodánk


Óvodánk a Soproni Egyetem Gyakorló Óvodája.
Központi helyen, zöld övezetben helyezkedik el, a régi tornyos és az újabb óvodaépület.
Frekventált elhelyezkedése, az itt folyó magas színtű nevelői munka, a gyerekközpontú szemlélet, a folyamatos megújulásra való hajlam és képesség emelte jelenlegi rangjára, és tette városszerte népszerűvé.

Jövőképünk

Olyan óvodai élet megteremtése, ahol a pedagógusok a szülőkkel együtt őszinte légkörben teremtik meg a lehetőséget a gyermeki személyiség kibontakoztatására.
Meleg családias légkörben, élményekben gazdag tevékeny óvodáskor biztosítása a reánk bízott gyermekeknek.
A leendő pedagógusok számára olyan modell állítása, hogy nyílt, pozitív szemlélettel rendelkező, kreatív, gyermekszerető pedagógus váljék belőlük.

Gyermekképünk

Célunk az, hogy testileg fejlett, mozgásban ügyes, érzelmileg gazdag, jóérzésű, nyitott, közvetlen, nem utolsó sorban barátkozó, a közösség szabályait elfogadó, játszani tudó (egyedül, közösen), ismereteiben gazdag, kíváncsi, fejlett igazságérzetű, kreatív gyermekeket neveljünk, szeretetteljes légkörben.