Óvodai napirend

7:00- 12:00 Folyamatos érkezés, gyülekezés

                    Szabadon választott tevékenység, játék

                    Tisztálkodás, étkezés

                    Játékba ágyazott komplex ismeretnyújtás

                    Ének- zenei készségek fejlesztése

                    Környezetben szerzett élmények, tapasztalatok rendszerezése

                    Rajz, mintázás, kézimunka

                    Vers, mese, dramatikus játékok

                    Sajátos nevelési igényű gyermekek kompenzált fejlesztése

                    Mindennapos mozgás

12:00- 13:00 : Testápolási teendők, előkészületek az étkezéshez, étkezés

13:00- 14:45: Tisztálkodás, készülődés a pihenéshez, pihenés

14:45-17:00: Folyamatos ébredés, gondozási teendők ellátása, uzsonna, differenciált képességfejlesztés, játék a szabadban, hazabocsátás 

A rugalmasan kialakított napirendünk lehetőséget biztosít:

-a gyermekek gondozására, testápolására

-a biztonságos környezet kialakítására

-az összerendezett mozgás elősegítésére, edzésre, a mozgásigény kielégítésére, mozgásfejlesztésre

-az éntudat alakulására

-a gyermek- felnőtt kapcsolatra

-a gyermek- gyermek kapcsolatra

-a közösségi viselkedésmódok kialakítására

-a gyermek társas szükségleteinek kielégítésére