A projekt bemutatása

A jól képzett friss diplomások munkájára egyre inkább igényt tartanak a Sopronban letelepedett vállalatok. Ez nagyban hozzájárul a jövőbeli népességnövekedéshez, melynek remélt következménye, hogy az óvodás korú gyermekek száma is folyamatosan emelkedni fog a jövőben. Ez a gyarapodás egyúttal infrastruktúrális feszültségeket is generál. A férőhely igény rendre meghaladja az itnézményi kapacitást. Az óvodáskorú korosztály elhelyezését fontos megoldani, mert részben az intézmények túlzsúfoltságára, részben az épületek műszaki állapota megkívánja újabb, jelentős férőhelyszámú óvodák megépítését. 2007-ben és 2008-ban a beíratott óvodás korú gyermekek száma 130 fő, nevelésüket 14 óvopedagógus, 7 szakképzett dajka végzi.

 

A projekt átfogó célja az intézmény költséghatékonyabb fenntartása, a minőségfejlesztés az akadálymentesítés, a szolgáltatások minőségi javítása. A fejlesztések eredményeképpen az óvoda teljes körűen akadálymentes lesz, biztosítva ezzel mind a gyerekek mind a hozzátartozóik számára az esélyegyenlőséget. Ezenkívül a fűtés- és szellőzés-korszerűsítéseknek köszönhetően jelentős energiát takarít majd meg az óvoda, melyeket eszköz- és tartalomfejlesztésre fordíthat.

Az óvodában olyan oktatási módszerek alkalmazására nyílik lehetőség a fejlesztéseknek köszönhetően, amelyek megfelelnek a 21. századi informatikai, technikák és tanulási-tanítási módszertani követelményeinek.

 

A projekt összköltsége: 165.529.350 Ft.

Az igényelt támogatás összege: 148.976.415 Ft.

Saját forrás: 16.552.935 Ft.

 

A projekt keretében megépült az óvoda új szárnya, mely egyszerre több funkciót lát el. Megépült a tornaterem, mely eddig nem állt az óvoda rendelkezésére, ezáltal lehetővé téve a szélesebb korű sportolási lehetőségeket. Az emeleten teljes akadálymentesítés valósul meg, lifttel. Megfelelő tér és eszközök állnak rendelkezésre a foglalkozások megtartására, ezzel növelve a fejlesztő munka hatékonyságát. A beruházás eredményeként az alábbi helyiségek kerültek kialakításra: tornaterem, szertár, öltöző, vizesblokk, fedett zsibongó, raktár, mosdó, foglalkoztató.

 

További a projekt megvalósulását követő eredmények:

-melegítőkonyha, teakonyha,

-meghosszabított nyitvatartás:6.30 órától 16.30 óráig (a szülők kényelmesen odaérhetnek a munkahelyükre)

-variálható eszközlista csoportos foglalkozásoknak megfelelően, pl. mesevár: integrált nevelés a szem és kéz koordinációhoz,

-mozgás-hallás-látás-pszichés gondokkal küszködő gyermekek számára egyéni fejletszési terv kidolgozása szakvéleményekkel alátámasztva.

 

Új szakkörök kialakítása:

-logopédiai oktatás

-mozgásfejlesztő terápia, PILATES torna gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt,

-jóga,

-játékos torna, balett, néptánc,

-szülőknek külön nevelési tanácsadás, higiéniai tanácsadó program hátrányos helyzetű családoknak,

-kézműves foglalkozások együtt a szülőkkel,

-családsegítő és gyámügyi szolgálat rendszeresen.

 

Az új létesítmény variálható, több funkciós, akadálymentesített teret biztosít a gyermekeknek, ahol a foglalkozásoknak megfelelően variálható csoportszobák állnak rendelkezésre. A továbbfejleszthető infrastruktúrájú épületekben megvalósulhat mindaz, amit az óvodapedagógusok eddig csak tervezgettek. Az új eszközök beszerzésével a gyermekek kulcskompetenciájú nevelését segítik elő. A tudatosan megválogatott, fejlesztési területek szerint megvásárolni kívánt készségfejlesztő eszközök, játékok segítik az egyéni igényeknek megfelelő gondozást, a játékok mennyisége biztosítja, hogy mindenki egyenlő eséllyel hozzájuk férhet. Az új nevelési program, amely az eddiginél nagyobb hangsúlyt fektet a környezettudatosságra is, az új eszközparkkal kiegészülve lehetőséget ad az elmélet gyakorlatra váltására illetve a speciális nevelési igényű, halmozottan hátrányos, fogyatékkal élő gyermekek integárciójára is. Céljuk, hogy az óvodában a testi-lelki egészség megőrzését szem előtt tartva "versenyképes", stabil tudást adjanak a kicsiknek. A projekt megvalósulásával komplexebb lesz a szolgáltatás, új programok, lehetőségek várják a családokat, pedagógusokat.