Kompetencia alapú oktatás az NYME gyakorló intézményeiben

A fenti címmel európai uniós támogatású projekt valósult meg a Nyugat-magyarországi Egyetem gyakorló intézményeiben a 2009/10. tanévben. A szombathelyi Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, illetve a soproni Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda a Nyugat-dunántúli Regionális Operatív Program keretében az infrastruktúrafejlesztésre nyert támogatást, amelyhez kötelező jelleggel az oktató-nevelő munka tartalmi megújítása társult, a TÁMOP 3.1.4 pályázat keretében.

A projekt támogatási összege 31 millió 369 ezer 680 forint, amelyből közel 25 millió forinttal a Bolyai iskola, 7 millió forinttal pedig a soproni óvoda részesedett, koordinálását a Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ végezte. A projekt tartalmi eleme volt a kompetencia alapú oktatási programcsomagok bevezetése az óvodai nevelésben, a szövegértés-szövegalkotásban, a matematika-logikai gondolkodásban és az idegen nyelv oktatásban. Az ember és társadalom műveltségterületen tantárgyi bontás nélküli oktatás kezdődött a 10. évfolyamon, illetve elindult a tantárgytömbösített oktatás az idegen nyelv és a természetismeret tárgyakban is. A projektben részt vevő pedagógusok 120 órás módszertani képzési programokon vettek részt, tanácsadói segítséget és laptopot kaptak a programok bevezetéséhez. A projekt sokféle óvodai illetve iskolai saját innováció megvalósítását támogatta, például nyári táborozást, sí tábor költségeihez járult hozzá vagy az óvodások úszásoktatását segítette. A projekt keretében módosult az óvoda nevelési és az iskola pedagógiai programja. A program öt éves fenntartási kötelezettséget írt elő az intézményeknek abból a célból, hogy a beépített tevékenységek a teljes intézményben elterjedjenek. A szakmai fejlesztés a pedagógus gyakorlati képzés megújítását is támogatja.

 

Szerző: REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ ÉS KUTATÓ KÖZPONT