A kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetése a Százszorszép csoportba

Készítette: Rádonyi Imréné, Vargáné Vas Tímea

I. Előzmények

A kompetencia alapú óvodai programcsomagról körülbelül 2 évvel ezelőtt hallottunk először, majd hosszú szünet után 2009-ben realizálódott, hogy egy ezzel kapcsolatos pályázat megnyerését követően óvodánk Százszorszép és Rozmaring csoportjában is bevezetésre kerül. Kicsit félve, de bizakodva vettük kezünkbe az első dokumentumokat és a hozzá kapcsolódó CD-t. Először a szerkezeti felépítéssel ismerkedtünk meg, majd a tartalommal. Ami elsőre megtetszett, az a komplexitása illetve újszerűsége volt. Ez utóbbi viszont egyben nehézséget is eredményezett, hiszen a kompetencia alapú programcsomag 4 őselem – tűz, víz, föld, levegő – köré épülő tartalmát együtt kell alkalmazni a „régi”, csoportunkban jelenleg is alkalmazott helyi óvodai programunkkal. ( Zilahi Józsefné: Óvodai nevelés játékkal, mesével.)Nehézséget jelentett még a munka tervezésénél a személyi feltételek biztosítása, hiszen a délelőttös és délutános beosztás óvodánkban mindössze 1 óra átfedési idővel jár, mind a délelőttös mind pedig a délutános óvónőnek egyedül kell megoldania a feladatait.

Hogy könnyebbségekről is írjak: nagy segítséget jelentett az induláshoz az október közepén tartott továbbképzés, átláthatóbbá, érthetőbbé váltak a dolgok.

Megnyugtató volt tapasztalni azt is a kompetencia alapú programcsomaggal való ismerkedés közben, hogy a szabad játékot a gyermeki élet fő tevékenységének tartja. Pedagógiai alapvetéseiben a játékot a „gyermek legelemibb pszichikus szükségletének” nevezi, valamint hangsúlyozza a játék semmi mással nem helyettesíthető szerepét.

Az ismerkedés folyamán fontos volt számba vennünk a tárgyi feltételek meglétét is. E téren akadtak hiányosságaink, de szerencsére a nyertes TÁMOP pályázatnak köszönhetően folyamatosan lehetőségünk nyílik az eszközök beszerzésére.


II. A programcsomag megvalósítása, bevezetése

Ez a munka a 2009-2010-es nevelési év egészén végigvonul, mely folyamatos tervezést, eszközbeszerzést és együttműködést igényel. Csoportunkba jelenleg 17 vegyes életkorú gyermek jár, velük együtt, az ő segítségükkel megy végbe ez a nagy munka. Könnyebbséget jelent, hogy mindketten nagy hangsúlyt fektetünk a játékba integrált, tapasztalatokra, élményekre épülő nevelésre.

A csomag bevezetését október 1-én kezdtük meg. A gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság ébrentartása és kielégítése, a kreativitás előtérbe helyezése és a kompetencia-érzés kialakítása és fenntartása jegyében indult meg a munka. A december végéig tartó időszak a Tűz témakörét öleli fel. A gyerekek sok ismerettel gazdagodhattak ezen a területen. Megismerhették – természetesen koruknak megfelelően – a tűzgyújtás alapvető szabályait, azt, hogy milyen veszélyei, ill. milyen jótékony hatásai vannak a tűznek. Ellátogattunk a Tűzoltóságra is.

 

Fő témáink voltak:

A nap melege, a napfény éltető hatása

A családi otthon, a test melege

A tűz, az ember barátja

Az állatok és a tűz

A tűz, mint energiaforrás

Tűzoltók akcióban

A tűz, mint veszélyforrás

A tűz és a föld kapcsolata

A tűz és a víz kapcsolata

 

Ezekhez természetesen kapcsolódtak más tevékenységek is, mint a vizuális, matematikai, mese-vers és zenei témáink, továbbá ezzel párhuzamosan dolgoztuk fel a „régi” programunk anyagát is.

Néhány alkalommal szükségünk volt a szülők közreműködésére, segítségére is (pl. gyűjtőmunkák alkalmával ), amit ezúton is köszönünk.

Január 1-től már a Víz témakörét boncolgatjuk.

Sokat tapasztaltunk az ősz folyamán, sok jó élményt adott a tématervek kipróbálása kicsiknek és nagyoknak egyaránt.


III. Céljaink

Egy olyan óvodai élet megteremtése, ahol a pedagógusok a szülőkkel együtt meleg, családias, őszinte légkörben teremtik meg a lehetőséget a gyermeki személyiség kibontakoztatására, aminek következtében testileg fejlett, érzelmileg kiegyensúlyozott, elfogadó, kíváncsi és nyitott, közvetlen, ismereteiben gazdag gyermeket nevelünk.

A Százszorszép csoport élete még színesebb és tartalmasabb legyen. Szeretnénk, hogy gyermekeink az együtt megszerzett tapasztalatokkal, átélt élményekkel gazdagodjanak, készségeik, képességeik fejlődjenek komplexen.

Az új ismeretek sikeres gyakorlati alkalmazása, majd ezek átadása a kollégáknak.

A gyermekek személyiségfejlesztése még magasabb szinten valósuljon meg!

Az óvoda-iskola átmenet nehézségei még tovább csökkenjenek!

A kompetencia alapú nevelés nekünk, pedagógusoknak új lehetőséget kínál a szemléletformálásra, az attitűdváltásra, a pedagógiai megújulásra. Valljuk, hogy a gyereket csak akkor tudjuk eredményesen fejleszteni, ha mi magunk is fejlődünk. A programnak még sok kiaknázatlan része van, feladatunk ezek felszínre hozása, tudatosabbá tétele.

 

„Mondd el, és elfelejtem,

Taníts meg, és emlékezem rá,

Lehessek részese, és megtanulom.”

(Kínai bölcsesség)

 

Sopron, 2010. január 17.