A KOMPETENCIA ALAPÚ ÓVODAI PROGRAMCSOMAG BEVEZETÉSE

A Rozmaring csoportban 2009 szeptemberétől megváltozott az élet. A TÁMOP program keretében támogatást nyertünk a Kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetésére.

Az „Óvodai életmódszervezés a kreatív személyiségfejlesztés célkitűzésével” elnevezésű nevelési programunk játékközpontúságát, szellemiségét és szemléletmódját megtartva, törekszünk beépíteni a kompetencia programcsomag elemeit mindennapjainkba. Ezen program alapvetései, alapelvei a nevelésben szereplő szervezeti keretek, az alkalmazott munkaformák, a tevékenységközpontúság, a tapasztaláshoz, tapasztaltatáshoz juttatás is mind összecsengenek gyermek és személyiségközpontú pedagógiánkkal. A különbözőségekből igyekszünk, megragadni azokat a pozitív elemeket, melyek alkalmazásával frissíthetjük a csoport tevékenységrendszerét. A komplex fejlesztési tervek felosztása a 4 magyar őselem jelképrendszerét követi, - levegő, tűz, víz, föld - mely számunkra a népi kultúra és hagyományőrzés újszerű megközelítésének lehetőségeit mutatja.

Újdonság a fejlesztési tervek fejlettségi szintek, képességfajták szerinti felosztása, melyben az eltérő fejlődésű gyermekekre, az „átlagosakra” és a tehetséges, kiemelkedő gyerekekre gondolva valósulhat meg a differenciált gyakorlat. A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésében hiánypótló útmutatást ad. Kiemelten kezeli az óvoda - iskola átmenetet. A programcsomag az óvodai nevelés valamennyi területére - zenei nevelés, bábjáték, játéktevékenység stb. – alapos feldolgozási lehetőségek tárházát kínálja.

„Rozmaringos” gyermekeink érdeklődőek, kíváncsiságuk, tevékenykedési vágyuk határtalan. Minden tevékenységben aktívak. Nyitottak az újszerű dolgok kipróbálásra, mely ismereteik bővítésére készteti őket.

A szülőkkel jó partneri viszonyt alakítottunk ki és ápolunk folyamatosan. Nevelő munkánkat megbecsülve támogatnak bennünket újszerű elképzeléseinkben, tevékenységeinkben és mindezidáig a kompetencia alapú programcsomag bevezetésében is.

A tűz témakör feldolgozásával sok új ismeretet, tapasztalatot és élményt szereztünk, újfajta ábrázolási technikákkal és eszközökkel színesítettük tevékenységeinket. Terjedelmes képgalériánk vidám, örömteli pillanatokat őriz.